Özelleştirmelerde ‘stratejik önem’ detayı: MİT ve Genelkurmay onayı

“Büyük ve Stratejik Öneme Haiz Tesisler İçin Esas ve Kriterler” başlıklı yazıda “Cumhurbaşkanlığı Makamının 03.01.2024 sayılı ve 201299 sayılı Olur’u ile yürürlüğe giren ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Güvenlik İlleri Genel Müdürlüğünün 08.02.2024 tarihli ve 201708 sayılı yazısı ekinde alınan “Coğrafi Konumları ve Yerleri Tespit Edilirken Genelkurmay Başkanlığının Askeri Gerekler Yönünden Olumlu Görüşünün Alınması Zorunlu Olan Kamu ve Özel Sektör Tarafından Yurtiçinde Yapılacak Büyük ve Stratejik Önemi Haiz Tesisler İçin Esas ve Kriterler” ekte gönderilmiştir” ifadeleri yer aldı.

STRATEJİK ÖNEMDEKİ TESİSLER

Aydınlık gazetesinden Yusuf Tunçer haberine göre, yazının ekinde, petrol rafinerileri, petro-kimya kompleksleri, doğal gaz yer altı depolama tesisleri, nükleer tesisler, havaalanları ile Türkiye hava sahasını kontrol eden hava seyrüsefer ve radar istasyonları, haberleşme tesisleri, barajlar gibi birinci derece ve ikinci derecede stratejik önemdeki tesisler çok geniş olarak sıralandıktan sonra, “Görüş Alınmasına Dair Esaslar” başlığında Genelkurmay Başkanlığı ve MİT’ten görüş alınması gerektiği şöyle anlatılıyor:

“A- Kamu Tesisleri: Kamu tesisleri için coğrafi konum ve yer tespiti safhasında Genelkurmay görüşü, yatırımcı bakanlık ve kuruluş tarafından alınır…

D- Kamu ve özel sektör tarafından yapılacak birinci derecede stratejik önemdeki tesislerin muhabere-elektronik istihbarat tesislerine etkileri bakımından, ilgili Bakanlık tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının görüşleri alınır. Bu başvurulara ilişkin olarak yapılacak değerlendirmelerde ihtiyaç duyulacak ilave bilgi ve belgeler ilgili bakanlıklar aracılığıyla talep edilir.

E- Kamu ve özel sektör tarafından yapılan veya yapılacak stratejik önemdeki tesislerin yabancı bir şirkete tamamen veya kısmen satılması halinde, satış işleminin gerçekleşmesinden önce; tesisin satışına nihai izni verecek olan kurum veya kuruluş tarafından Genelkurmay Başkanlığından görüş alınır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x